Història de la Parròquia de Sant Pau
 
   
 

Durant la decada dels anys seixanta, Manlleu va viure una colla de canvis i transformacions que l'afectarien de manera radical. L'expansió industrial n'és un dels components més clars. Va comportar un fort augment de la demanda de mà d'obra i va estimular alhora grans corrents immigratoris, provinents bàsicament d'Andalusia, que donarien coma a resultat un important creixement urbanístic.

La necessitat d'acollir aquesta població sobrevinguda i el propi creixement natural de la població van fer necessària la construcció de noves vivendes i infraestructures urbanístiques, que no sempre van tenir la qualitat desitjada. Sorgeix així el barri de l'Erm amb els blocs de Can Mateu i Can Garcia.

Arran de la construcció d'aquestes noves vivendes a la zona nord-est del centre urbà, es va anar constituint un nucli de població important tan nombrós, que les autoritats eclesiàstiques consideraren necessari atendre el barri mitjançant la designació d'un sacerdot. així és com Mossèn Jordi Vila i Febrer es va posar al front de la nova parròquia, lloc que ha vingut ocupant fins el moment actual.

1968

El dia 8 de setembre de 1968, dia de la Mare de Déu de la Gleva, es col·locava la primera pedra, sense festes ni protocols, però amb una gran il·lusió. En menys d'una any, l'església estava acabada i va ser inaugurada amb tota solemnitat el dia 29 de juny de 1969, festivitat de Sant Pere i Sant Pau, per l'il·lustríssim Bisbe de Vic, Ramon Masnou.

Mentre duraven les obres per a la construcció del nou temple, s'havia constituït ja una comunitat cristiana que s'aplegava per a les celebracions litúrgiques i de manera provisional en uns soterranis de la plaça Sant Antoni. Van ser doncs aquests primers feligresos els qui, per votació popular, van dedicar el nou temple a Sant Pau.

Val a dir que el que els va atreure vertaderament de Sant Pau va ser el seu caràcter fort, decidit, i la tasca que va dur a terme amb coratge i entrega.

Més informació i bibliografia a Pinzellades històriques de Manlleu, Manlleu 1995