Grups de la Parròquia

Consell de Pastoral
 

Ser corresponsables per a evangelitzar...Com?

 

Tots els batejats som cridats per Déu a viure la fe i transmetre-la en mig del nostre món. Tots, cadascú segons la seva vocació, som responsables de la missió de l'Església. Aquesta corresponsabilitat pren unes formes visibles.

CONSELL de PASTORAL:

És un ajut per fomentar l'activitat pastoral. Sensible a les necessitats de la població, col·labora en la programació, animació coordinació i revisió de la pastoral.

Format per representants dels grups parroquials i de la comunitat.

A Sant Pau el formen 10 persones.

 
CONSELL d'ECONOMIA:

Vetlla per l'administració i conservació dels béns.

 

A la parròquia la fe.....

  ...és anunciada
...és celebrada
...mou la caritat
 

-Catequesi Adults, joves, adolescents, infants.

-Oració i Amistat

-Esplai Gespa

-Grup de litúrgia:

 

-Càritas (interparroquial)

-Pastoral de la Salut