Pastoral de la Salut
 
   
 

GRUP DE VISITADORS DE MALALTS

Qui som?
El grup, format per 16 visitadors/es, té com a missió acompanyar els malalts de la parròquia. Per dur a terme aquesta tasca procurem rebre una formació adient, especialment a les Jornades Comarcals i Diocesanes.

Què fem?
Visitem malalts a casa seva, a l'Hospital o a la Residència, normalment en grup de 2 ó 3 persones, ja que el malalt agraeix una companyia. Procurem ajudar-los si els cal.
Altres: Preparem el dia del Malalt; cada 2 ó 3 anys coordinem la celebració del sagrament de la Unció dels malalts.

Quan ens reunim?
Un cop cada dos mesos, per coordinar-nos i preparar-nos.