Vida Creixent
 
   
     
 

Curs 2013 - 2014

Qui som?
Vida Creixent descendeix del moviment Francès: "Vie Mountante", moviment cristià de jubilats i adults grans. "Vida Creixent no és ni un club, ni un casal, ni una entitat sòcio-cultural. No hi ha fitxers d'associats. És un moviment enamorat de la llibertat de les persones i respectuós amb la seva independència..."

més informació:

 
vidaCreixent
MOVIMENT CRISTIÀ
DE GENT GRAN

 

Què fem?
Guiats per un temari minuciosament elaborat amb temes d'actualitat, ens reunim en petits grups, compartim la vida des de diferents situacions i nivells dispersos; Matrimonis- Vidus/vídues - solters/res - Jubilats - Pròxims a la jubilació normal o forçada. Fent-no
s presents en: l'amistat, l'espiritualitat, l'apostolat.

Quan ens reunim?
Mensualment, als locals de la Parròquia o a la residència Aura.Els que som de Vida Creixent també som cridats, com a membres d'un moviment de gent gran. Hem de valorar el treball de grup, que ens exigeig a comprometre'ns seriosament amb la vida, animant als altres a ser generosos en la vida humana i cristiana. Participant del treball pastoral de la parròquia i en les seves activitats:
Associacions solidàries i socials, visita als malalts,... i fem possible per sentir-nos membres vius dins de l'Església diocesana i de la comunitat parroquial.

OBJECTIUS
Aprofundir en els pilars del nostre moviment,
L'amistat, L'espiritualitat, i el Servei.
Les nostres reunions han de ser llocs de trobada on tots visquem els valors de l'Evangeli, fer comunitat, compartint amb els germans els nostres dubtes i les nostres reflexions. La nostra joia i les nostres preocupacions. El repte principal de ser cristians en totes les situacions de la nostra vida.

Grup "El Carmel"
Reunions el segon dimarts de cada mes a les 4 de la tarda
Flora Ribas pel "Grup El Carmel" Telèfon: 93 851 14 35

Posem vida als anys, no et jubilis de la vida, no ens aillem, obrim-nos!!!!


Grup "Maria Assumpta"
Reunions: (Veure) Calendari del "Curs 2013 - 2014"
Montserrat Font pel "Grup Maria Assumpta" Telèfon: 93 851 35 26


Grup "Residència Aura"
Ens trobem el segon dimecres de cada mes a les 5 de la tarda a la Residència Aura
És u grup de 20-25 persones que pertanyen a la residència, hi ha 6 persones que vénen de fora
.
Josefina Costa pel "Grup Residència Aura" Telèfon: 93 851 12 06


 
 

Grup "Simeó i Anna"
Reunions: (Veure) Calendari del "Curs 2013 - 2014"
Gna. Josefina Roca Mas pel "Grup Simeó i Anna" Telèfon: 93 851 01 80