La imatge de la Mare de Déu Assumpta

EFEMÈRIDES PARROQUIALS
Desembre 1966

Fa uns mesos que membres d’una família forana de Manlleu van demanar poder visitar la nostra església parroquial de Santa Maria, interessats especialment per veure el grup escultòric de la Mare de Déu Assumpta que presideix l’altar major i alhora saber també la informació de què disposem. Amb la consulta prèvia al nostre arxiu, vam preparar un breu dossier per donar-los-ho a conèixer, cosa que, juntament amb el que ells ens van oferir, ha estat motiu per aprofundir en el tema, i, com sol passar, Déu n’hi do el que ha donat de si. Posem-hi ordre a fi de deixar-ne constància i aplegar la informació dispersada que hem trobat.

La imatge de Maria Assumpta, de la qual la nostra és una còpia, datava de l’any 1772 i formava part del grup escultòric que presidia l’altar major de la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Salvador Gurri i Coromines, nascut a Tona l’any 1749, n’era l’autor. Salvador Gurri va ser un escultor de molt renom i treballà especialment a la Ciutat Comtal on les seves obres eren molt apreciades i nombroses. La talla de Maria Assumpta, cisellada per l’artista tonenc, tenia lloc preferent a l’altar major de la catedral de la Ribera fins al desgavell de l’any 1936 en què va ser cremada1.

 

Imatge de la Mare de Déu de Gràcia, antiga patrona de Manlleu (Arxiu Parroquial de Manlleu)

Després de la guerra, els membres de l’obra de reconstrucció de Santa Maria del Mar, entre els diferents afers també van preveure fer l’encàrrec d’una reproducció de la imatge de Maria Assumpta d’acord amb testimoniatges fotogràfics existents. D’una acta notarial datada el 24 de febrer de 1950, llegim el següent paràgraf: “Es un deseo unánime el que se pudiera reponer la imágen titular de nuestra basílica en el Altar Mayor. Varios devotos y entre ellos una familia de raigambre de nuestro barrio de la Ribera, han hecho con sus donativos pudiera ser realidad. Podemos pués anunciaros que el reputado imaginero Sr. Camps Arnau está actualmente tallando la imágen de la Asunción, copia exacta de la que ocupaba el Altar mayor. Esta reproducción se hace con todas las garantias posibles de exactitud.”2. Aquí cal fer esment que la visita rebuda fa uns mesos va ser dels membres de la família que s’esmenta en l’acta notarial, els quals sabedors que la imatge es trobava a Manlleu la varen voler veure ja que n’havien sentit a parlar a casa seva quan encara eren molt joves.

Enllestida la imatge de Camps Arnau, tot seguit, experts de diferents estaments oficials s’adonaren, amb encert, que en el bell temple de Santa Maria del Mar, joia del gòtic català, no hi era adequada aquella imatge de línies abarrocades i de moment quedà guardada al taller de l’escultor. Al mateix temps que això succeïa, la junta de reconstrucció de l’església de Santa Maria enllestia les obres del nou temple manlleuenc, en el qual faltava la decoració de l’absis central que es va confiar a l’artista Carles Llobet i també la imatge de Maria Assumpta que havia de presidir la nova església. Algunes gestions dutes a terme l’any 1955 es varen desestimar per manca de recursos econòmics3.

Francesc Pujol ens explica que va ser l’arquitecte Josep Maria Pericas qui va assabentar la junta de l’existència de la imatge de Camps Arnau tallada segons l’original que havia existit a Santa Maria del Mar. Una comissió formada per mossèn Torrentó, llavors rector de la parròquia de Manlleu, Josep Mataró, Josep Rifà i Francesc Pujol, va entrevistar-se amb Camps Arnau i, vista l’obra, els va plaure i se’n gestionà l’adquisició. Calia salvar la legalitat moral de vendre i comprar entre dues parròquies, i en una gestió prèvia a la compra, la junta de Santa Maria del Mar rescindí el contracte amb Camps Arnau i el tracte per part dels manlleuencs es féu directe amb l’escultor, el qual en demanà 125.000 pessetes. Adquirida la imatge es transportà a Manlleu on durant alguns mesos es va poder veure encara sense decorar. La inauguració es va preveure per al dia de la Immaculada de l’any 1966, però el dia 1 de desembre, ja ornamentada per l’artista Jaume Santjaume, es trobava ja instal·lada en el lloc preferent de l’església parroquial4.


A dalt, la imatge de Maria Assumpta que hi havia a Santa Maria del Mar (Barcelona) abans del 1936. Al costat, còpia de la talla anterior i que actualment presideix el presbiteri de l'església de Santa Maria de Manlleu.

 

Tot i que cal considerar com a autor de l’obra l’escultor Salvador Gurri, fet que dóna prestigi a la imatge per la seva qualitat, pel renom de l’artista i per l’antiguitat, també cal admirar la fidelitat de la còpia tan ben resolta per Josep Maria Camps Arnau segons l’encàrrec que se li va fer. De la qualitat de la seva obra escultòrica n’hi ha testimonis que ho evidencien arreu de Catalunya i les Illes i a Manlleu mateix en tenim mostres com el Crist jacent i el timpà i el Sant Crist de la parròquia i també el conjunt del calvari del col·legi de la Salle.

Fins aquí, doncs, el que hem sabut trobar pel que fa a la imatge de Maria Assumpta de la parròquia mil•lenària de Santa Maria i que ostenta el patronatge de Manlleu, com ho havia estat anteriorment la venerada imatge de la Verge de Gràcia durant moltes centúries.

Arxiu Parroquial

NOTES

(1) Vegeu,Bassegoda i Nonell, Joan “ Santa Maria del Mar. Esbós d’una història de sis segles”Nadala de la Fundació Jaume I. Any 1983.
(2) Arxiu Parroquial de Santa Maria de Manlleu. Còpia de l’acta notarial signada per Fausto Navarro a la seva notaria el 24 de febrer de 1950.
(3) Arxiu Parroquial de Santa Maria de Manlleu.
(4) Francesc Pujol. “La imatge de la Mare de Déu Assumpta”. MANLLEU Publicació. Núm. 353, agost 1985.