INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ PERMANENT D’OBJECTES RELIGIOSOS
Full parròquies de Manlleu 23-12-2007

 
 

Durant els propers dies s’obriran les portes de l’exposició permanent d’objectes litúrgics.

La parròquia de Santa Maria, té diferents objectes litúrgics antics que creiem que cal fer conèixer i admirar. La parròquia de Gràcia també en té, procedents sobretot de l’església de Vilacetrú.

Aquests objectes s’han fet netejar i restaurar i a partir d’ara estaran exposats en aquesta petita sala al entrar a l’església.

Els objectius de l’exposició són més amplis que els que podreu veure aquestes festes: Es faran més tard uns plafons amb fotografies i textos explicant la nostra història milcentenària. Es voldria potser també recuperar objectes religiosos a vegades escampats, però que podrien ajudar a visualitzar la nostra història i posar-los als ulls dels visitants.

 
 
SALA – EXPOSICIÓ D’OBJECTES RELIGIOSOS
 
 


El
Nadal passat obríem al públic l’exposició d’objectes religiosos. Actualment només conté objectes litúrgics que estaven guardats tant a la parròquia de Santa Maria com alguns a la parròquia de Gràcia.
La finalitat, però de l’exposició vol ser més ampla. Voldríem que fos un espai on es mostrés la nostra història milcentenària. Que tot seguint uns textos i unes fotografies ens adonéssim de la nostra història local cristiana.


Els objectius del Museu són:

  • Donar a conèixer al públic en general el patrimoni religiós de Manlleu i rodalies, que té un elevat valor cultural i identitari.
  • Possibilitar la seva contemplació per algaudi de les persones de la comunitat, com a expressió de la vida de l’Església a Manlleu.
  • Facilitar la seva catalogació i documentació.
  • Cuidar la seva conservació i facilitar el seu ús quan s’escaigui.
  • Estudiar, valorar, recuperar i tenir cura en general del patrimoni artístic i religiós vinculat a Manlleu i rodalies.
  • Impulsar la diemensió pedagógica que ajudi a comprendre els espais i els objectes en el seu context litúrgic, religiós i històric.

Aquestes finalitats donen raó del tipus d’espai que s’ha dissenyat. Ha estat concebut com un espai harmònic que ressalta les peces i que facilita un amplíssim ventall de possibilitats d’organització interior. Podem destacar, per exemple, el sistema de ranures i lleixes de vidre, que permet una total movilitat de les mateixes sense cap esforç. Un sistema, per cert, pel qual ja s’han interessat tècnics de museus significatius. D’aquesta manera, si en algun moment es considera oportú, juntament amb l’exposició permanent s’hi podrà combinar amb molta facilitat mostres temporals d’objectes o elements.

Pensem que aquest espai pot ajudar a estimar i valorar la nostra història i a sentir-nos també nosaltres avui protagonistes de la nostra comunitat cristiana. Ha de ser un racó que permeti parlar a la pedra, fusta, metall o fins i tot el teixit que formen els diferents objectes i explicar-nos així la seva vida i la seva història, que és la nostra vida i la nostra història.

Ens proposem com a fita d’aquesta inauguració més complerta, la Festa Major. Entretant anirem preparant textos i fotografies, i també haurem d’anar buscant mitjans per subvencionar la totalitat de les obres fetes.