Acta de consagració
 
 

Transcripció de l’acta de consagració del Temple de Santa Maria

(...) El nom del gran omnipotent Déu, per l'amable fe de la Santa Trinitat i pels mèrits dels sants, Idalguer, per la gràcia de Déu, bisbe d'Osona, consagrat amb la benevolença del pontífex. Jo, Fedanci, vicari instaurador de l'església en lloc anomenat Manlleu vaig demanar i implorar la clemència de l'esmentat bisbe per a que consagrés l'església que he reedificat en honor a Santa Maria, la consagrà, la dotà i la subjectà a l’església fundada en honor del sant màrtir sant Esteve, en el lloc que se'n diu Corcó, amb les seves adjentències i delmes, tal com solia tenir en el temps antic i també les primícies; concedim i donem a l'església de Santa Maria els termes i límits que són: per la part de llevant amb el camí que va per la serra i la vil·la que en diuen Comalassa i va pel lloc anomenat Boladeres i cap el llac i pel torrent i va fins la pedra fita. Pel cantó de migjorn pel camí que va a la serra i va cap a Comalassa i cap a la torre de Bobel i cap a Sant Martí de Miralles i cap el Ter fins a Sorreig. A ponent va de Sorreig fins Espadamala pel lloc on corre el Ter. A ponent amb el camí que va de la pedra fita per Sanillars fins el Prono galliner i baixa cap el pronio que en diuen guàrdia i cap a l'espadamala i el llit del Ter. Tot el que hi ha dins d'aquest quatre termes ho dono i ho concedeixo a l'església de Santa Maria i també els delmes i primícies per tal que el sacerdot anomenat Froia i que administra l'església tingui la vil·la que anomenem Cortada d'on en tregui per menjar. I jo, Fedanci dono a Santa Maria, juntament amb la meva mare Bella un llibre, un antifonari, un missal, un leccionari i un passionari; també li dono una peça que no és al costat de l'església, per causa del cementiri. I dono els delmes i primícies de Santa Maria per tal que un prevere d'aquesta església canti cada dia una missa; dels molins que hi ha i hi havien a la salzeda de baix fins a la de dalt en donem els delmes per a menjar; dels meus alous els de la meva mare Bella donem els nostres delmes i primícies al prevere de Santa Maria, amb l'assentiment del senyor bisbe. I jo, Combarro dono a Santa Maria el puig on santa Maria és fundada, amb les parets antigues, i l'esmentat puig amb els seus termes: a llevant amb el rec que es forma en temps de pluges: a migdia amb el camí i la font, a ponent amb la terra de Fedanci; a cerç amb el camí que va cap el Corcó.


    I, jo Fedanci, vicari i reedificador de l'església dono una peça de terra que per la part de ponent fins al mur de l'església té trenta passes de llarg i cinquanta d'ample. I tots dos Combarro i Fedanci, ho retenim durant la nostra vida i després de la nostra mort sigui lliurat a Santa Maria i el seu prevere. I jo Riquel, germana de Fedanci, dono a Santa Maria i concedeixo una peça de terra amb els seus termes: a llevant amb el camí i amb la terra de Combarro; a migdia amb el camí de ponent amb el camí i la terra de Fedanci i a cerç amb aquests mateixos termes. Tot el que aquests termes inclouen  ho dono i concedeixo a l'església de Santa Maria  i al seu prevere. I jo, Amalric, levita, dono per Déu i remei de la meva ànima el camp que vaig comprar a bradila i el molí que té Florebind, amb l'hort i la casa i en faig donació a Santa Maria de Manlleu, ho deixo de tal manera que mentre visqui el prevere Salomó, tingui el molí, l'hort i la casa i, desprès de la seva mort, romangui per a Santa Maria amb els seus termes; a llevant amb una terra meva, jo que en sóc el donador; a migdia, més enllà del riu Ter; a ponent amb la salzeda; a cerç amb tot el camí i amb la resclosa i amb la seva terra del pedregar. I, jo, l'esmentat bisbe amb el consell d'Audegar, ardiaca, amb el consell i voluntat dels meus canonges dono i concedeixo els alous esmentats i altres que tinc d'abans i dono els delmes i primícies a Santa Maria i el seu prevere. I aquests alous són les vil·les anomenades Comalassa, amb els seus termes i les vil·les que en diuen Terrers i la vil·la de Quatre Mals i la de Comadevella i el seu mas que va ser de Tolego i que en diuen Rubió i la vil·la de Torrent que està dintre el seu terme i la vil·la de Mariarenola i la que en diuen Cleria i el mas de guardiola i el mas de Madiroles i la vil·la que en diuen Seniars i la que en diuen segertrud i la vil·la de Corcó i la vil·la de Clavelles i la que en diuen Cortada. Tot allò que és dins d'aquestes vil·les i termes anomenats més amunt i sobrescrits, ho donem a l’església de Santa Maria i també els delmes i primícies per a l'església esmentada i per la seva consagració i al prevere. Si algú s’aixeques contra la nostra donació, subscripció i lliurament  i interès inquietar-la o el qui ho aconsellés, sigui foragitat del llindar de la Santa Església de Déu i de la comunitat dels cristians i sigui anatema i perdut entre els perduts. Amen. Idalguer, bisbe de l'església i prevere; dacó, prevere; d'Ermefred, prevere. Beluci, clergue, que vaig fer la primera dotació segons la qual ha estat feta la segona còpia, he escrit la donació, la subscric i hi poso l'any de l'encarnació del senyor 906, quinta indició, el dia 8 de novembre de l'any novè del rei Carles, fill de Lluís.(...).