SANT MIQUEL DE LA GUÀRDIA

 
   
 
 
 
Foto de l'any 2002, cedida pel Sr. Xavier Valls
 
 Església situada dins el terme de Masies de Roda, però indicant els límits del terme de Manlleu pels sectors sud-est sobre el rocall del Vicenç.

L'edifici és d'una nau dividiada en tres trams per arcs torals i pilastres amb capitells molt simples d'inspiració clàssica.

És cobert a base d'una volta tabicada de mig punt amb llunetes laterals.

Presideix el presbiteri un retaule(que conté la imatge de Sant Miquel Arcàngel) completament integrat a l'espai arquitectònic de la capella que correspon a un marcat gust neoclàssic.

Exteriorment es presenta com un volum compacte cobert a dos vents i un campanar molt esbelt i ben proporcionat adossat al cantó sud-est. Les parets són de maçoneria i es rematen amb una barbacana genovesa de peces ceràmiques.

El conjunt, com es presenta avui dia, és de l'any 1786 i així ho indiquen unes inscripcions a la zona de la sagristia. No obstant això, aquest edifici va substituir una església anterior docuemntada des de l'any 1012 que va ser parròquia des d'abans de l'any 1050 i durant uns tres-cents anys, passant a ser sufragània de la parròquia de Sant Pere de Roda.

 

 
 
Text extret del llibre: Pinzellades històriques Manlleu 1945-1995 - Miquel Surinyach