SANT ESTEVE DE VILA-SETRÚ

 
   
 
 
 
Foto de l'any 1997, cedida pel Sr. Xavier Valls
 
 

 

El conjunt el formen una església, un edifici d'habitatge i l'antic cementiri, tot plegat encerclat per murs.

L'edifici romànic(citat a l'acta de consagració de Sta. Maria l'any 906) s'assenta sobre unes restes antigues que les excavacions arqueològiques de l'any 1993 no van poder datar, però que van establir molt anteriors, en aparèixer material residual(teules) d'època romana.

Inicialment vinculada a l'església de Santa Maria, va adquirir la categoria de parròquia independent entre els anys 1025 i 1050 per a tornar a dependre de Santa Maria fins a mitjans del segle XIV(entre els anys 1332 i 1361).

Aquesta església, situada sobre un turó, ha estat sempre present a la vila de Manlleu tant des d'un punt de vista paisatgístic(molt visible des del barri de Gràcia), com d'estructura urbana, que ja des de temps remots comunicava amb Manlleu a través del portal de Torelló.

 

 
 
Text extret del llibre: Pinzellades històriques Manlleu 1945-1995 - Miquel Surinyach