Consell d'economia
 
   
 

 

Què fem?

Vetlla per l'economia de la Comunitat. Té cura de la conservació del patrimoni. Planteja les noves obres i porta l'estat de comptes.

Quan ens reunim?

Les reunions es fan cada dos mesos de les 9,30 a les 11 del vespre. El dia a convenir.

Responsable:

Montserrat Bruguera. Telèfon: 93 851 12 54 ( vespres).